FODERRÅDGIVNING

Produktion av högkvalitativa skinn kräver både bra avelsmaterial, god vård och optimal foderkomposition. Utfodring är den absolut viktigaste delen av pälsproduktionen, då det påverkar både minkens tillväxt, hälsa, fortplantning och inte minst pälskvalitet. Ett samarbete med Lassén Feed Consult säkerställer din och dina kunders optimala fodersammansättning. 

Lassén Feed Consult ApS använder foderoptimeringsprogrammet AgroSoft WinOpti.

RÅVAROR

Foder för pälsdjur och sällskapsdjur består av biprodukter från livsmedelsindustrin och kan delas in i protein-, fett- och kolhydratråvaror. Varje råmaterial har sitt eget specifika näringsinnehåll. Smak och natur kan lätt variera från råvara till råvara till råvara Varje råvara har sitt eget specifika näringsvärde, men även smak och kvalitet varierar från råvara till råvara trots att dessa har samma näringsinnehåll. De allra flesta råvaror används färska eller frysta, ensilerade eller värmebehandlade. De olika processbearbetningsoperationerna påverkar näringsinnehållet i de enskilda råvarorna. Näringsinnehållet i varje råvara ska motsvara djurens behov under den aktuella perioden och ska också väljas ut på grundval av de återstående råvarorna i en viss blandning. Lassén Feed Consult har detaljerade uppgifter om de allra flesta råvaror som används i foderblandningar till päls- och sällskapsdjur.

RÅVARA OCH FODERKVALITET

Användningen av lågkvalitativa råvaror kommer alltid att ge otillfredsställande foderblandningar, vilket, som tidigare nämnts, försämrar produktionsresultatet. Med låg kvalitet menas inte bara dålig näringssammansättning utan också dålig hygienisk (mikrobiologisk) kvalitet, vilket resulterar i bildandet av många oönskade kemiska ämnen, såsom biogena aminer och flyktiga kväven. Foder med svamptoxiner kommer alltid att skada produktionsresultatet.
God råvaru- och foderkvalitet säkerställs genom riskhanterings- och egenkontrollprogram samt användning av analysprogram som är anpassade till de enskilda råvarorna och foderblandningarna. Lassén Feed Consult har omfattande kompetens och erfarenhet av att utarbeta riskhanteringsplaner, egenkontrollprogram enligt HACCP-principerna, analysprogram och bedömning av analyssvar.

 

 

FÖRSÖK OCH FORSKNING

För att avslöja de enskilda råvarornas inverkan på reproduktion, tillväxt, hudkvalitet etc. har dessa testats i ett antal experiment. Experimenten har bestämt de optimala råmaterialkompositionerna i olika foderblandningar. För att bestämma utnyttjandegraden för olika råvaror har smältbarhetsexperiment med mink och rävar utförts på ett antal råvaror. De flesta av dessa forskningsrapporter finns hos Lassén Feed Consult ApS
Dessutom utförs ofta produktionsexperiment, där foderblandningar med varierande innehåll av en specifik råvara testas under lång tid för att bedöma dess effekt på pälsdjurens välbefinnande, tillväxt och pälskvalitet.

Den senaste aktuella pälsdjursforskningen finns på Scientifur eller från Mink Research Library.

Lassén Feed Consult ApS håller sig alltid uppdaterad med de senaste och nyaste kunskaperna.