FODERRÅDGIVNING

Produktion af højkvalitetsskind kræver både godt avlsmateriale, god pasning og optimal fodersammensætning. Fodret udgør den klart vigtigaste del af pelsdyrproduktionen, da det influerer både minkenes vækst, sundhed, reproduktion og ikke mindst pelskvalitet. Et samarbejde med Lassén Feed Consult sikrer dig og dine kunder optimal fodersammensætning.

Lassén Feed Consult benytter foderoptimeringsprogrammet AgroSoft WinOpti .

RÅVARER

Foder til pelsdyr og kæledyr består af biprodukter fra fødevareindustrien og kan inddeles i protein-, fedt, og kulhydratråvarer. Hver råvare har sit eget specifikke næringsindhold. Smag og beskaffenhed kan sagtens variere fra råvare til råvare till råvare

Hver enkelt råvare har deres eget specifikke næringsværdi, men også smag og beskaffenhed varierer fra råvare til råvare til trods for, at disse har det samme næringsindhold. Langt de fleste råvarer bruges ferske eller frosne, ensilerede eller varmebehandlede. De forskellige procesbehandlinger har indflydelse på de enkelte råvarers næringsindhold. Den enkelte råvares næringsstofindhold skal stemme overens med dyrenes behov i den pågældende periode og udvælges endvidere på baggrund af de resterende råvarer i en given blanding. Lassén Feed Consult har udførlige data på de langt fleste råvarer, der bruges i pelsdyrfoderblandinger.

RÅVARE OG FODERKVALITET

Anvendelse af lavkvalitetsråvarer vil altid give utilfredsstillende foderblandinger, der, som tidligere nævnt, forringer produktionsresultatet. Med lavkvalitet menes ikke alene dårlig næringssammensætning men også dårlig hygiejnisk (mikrobiologisk) kvalitet, der resulterer i dannelse af mange uønskede kemiske stoffer, så som biogene aminer og flygtige kvælstoffer. Foder med svampetoksiner vil altid skade produktionsresultatet.

God råvare- og foderkvalitet sikres vha. risikostyring og egenkontrolprogrammer samt anvendelse af analyseprogrammer, der tilpasses de enkelte råvarer og foderblandinger. Lassén Feed Consult har stor kompetance og erfaring ift. udarbejdning af risikostyringsplaner, egenkontrolprogrammer efter HACCP-principperne, analyseprogrammer og vurdering af analysesvar.

 

 

FORSØG OG FORSKNING

For at afdække de enkelte råvarers indvirkning på reproduktion, vækst, skindkvalitet mf. er disse blevet testet i en række forsøg. Forsøgene har fastlagt de optimale råvaresammensætninger i forskellige foderblandinger. For at fastlægge udnyttelsesgraden af forskellige råvarer, er der lavet fordøjelighedsforsøg med mink og ræve på en række råvarer. De fleste af disse forskningsrapporter findes hos Lassén Feed Consult.

Endvidere udføres ofte produktionsforsøg, hvor man over en længere periode tester foderblandinger med varierende indhold af en specifik råvare for at vurdere dennes effekt på pelsdyrenes trivsel, vækst og skindkvalitet.   

 Den seneste aktuelle pelsdyrforskning finder du på Scientifur eller fra Mink Research Library. Lassén Feed Consult holder sig altid opdateret med den nyeste viden.