Kontakt uppgifter

Kontor: Øster Hornumvej 14, Øster Hornum

DK- 9530 Støvring Danmark

Telefon: +45 98 26 90 83

Mobil: +45 40 25 30 59

E-mail: Mikael@lassen-feed-consult.dk

Vem är Tor Mikael Lassén

Jag är född och uppvuxen i Finland, där jag introducerades för mink- och minkfoder som barn. Jag har arbetslivserfarenhet från mink- och rävfarmer, fodercentraler och foderlaboratorier, där jag först blev intresserad av forskning om pälsdjursfoder. Jag tog min grundutbildning i biologi vid Åbo Akademi i Finland och därefter min forskarutbildning dels vid Statens Husdyrbrugsforsøg, Afdeling for forsøg med Pelsdyr i Danmark, där jag arbetade som vetenskaplig medarbetare, och dels vid Kungliga veterinär- och lantbruksuniversitetet i Köpenhamn, där jag tog en Ph.D examen i näringslära och pälsdjursproduktion i januari 1994.

Jag har därefter fått omfattande erfarenhet av näring, foder och foderkvalitet genom 22 års konsultverksamhet inom pälsindustrin i Danmark och större delen av Europa. Jag erbjuder högkvalificerad, oberoende rådgivning inom områdena: Sammansättning av näringsmässigt korrekt foder, bedömning av råvara och foderkvalitet, utveckling av råvara och foderkonservering, uppbyggnad av egenkontrollprogram och foderlagstiftningsfrågor.

Lassén Feed Consult ApS är för dig som vill ha dialog och största möjliga inblick i processen. Min åsikt är att du som fodertillverkare förtjänar de mest kompetenta råden på området.

CV Mikael Lassén