Kontakt uppgifter

Kontor: Øster Hornumvej 14, Øster Hornum

DK- 9530 Støvring Danmark

Telefon: +45 98 26 90 83

Mobil: +45 40 25 30 59

E-mail: Mikael@lassen-feed-consult.dk

Vem är Tor Mikael Lassén

Jag är född och uppvuxen i Finland, där jag introducerades för mink- och minkfoder som barn. Jag har arbetslivserfarenhet från mink- och rävfarmer, fodercentraler och foderlaboratorier, där jag först blev intresserad av forskning om pälsdjursfoder. Jag tog min grundutbildning i biologi vid Åbo Akademi i Finland och därefter min forskarutbildning dels vid Statens Husdyrbrugsforsøg, Afdeling for forsøg med Pelsdyr i Danmark, där jag arbetade som vetenskaplig medarbetare, och dels vid Kungliga veterinär- och lantbruksuniversitetet i Köpenhamn, där jag tog en Ph.D examen i näringslära och pälsdjursproduktion i januari 1994.

Jag har därefter fått omfattande erfarenhet av näring, foder och foderkvalitet genom 22 års konsultverksamhet inom pälsindustrin i Danmark och större delen av Europa. Jag erbjuder högkvalificerad, oberoende rådgivning inom områdena: Sammansättning av näringsmässigt korrekt foder, bedömning av råvara och foderkvalitet, utveckling av råvara och foderkonservering, uppbyggnad av egenkontrollprogram och foderlagstiftningsfrågor. Jag rådgiver torr- och våtfoder producenter samt producenter av B.A.R.F.

Sedan 2021 har jag fokuserat på näring, kvalitet och hållbarhet av pet food samt hälsa och välfärd hos hundar och katter. I januari 2024 avslutade jag en 15 ects kurs i Nutrition and Management of Companion Animals på Köpenhamns Universitet med högsta vitsordet (12).

 

Lassén Feed Consult ApS är för dig som vill ha dialog och största möjliga inblick i processen. Min åsikt är att du som producent av pet food förtjänar de mest kompetenta råden på området.

 

CV Mikael Lassén