Foder till sällskapsdjur är ett spännande område och med den långa erfarenheten av näring och foder till karnivorer erbjuder Lassén Feed Consult ApS nu även kvalificerad rådgivning till denna bransch.

Välbalanserad kost

En välbalanserad och komplett kost är avgörande för dina sällskapsdjurs hälsa och välbefinnande. Varje livsstadium har sina egna specifika krav på näringsämnen, varför det är viktigt att fodret täcker djurens specifika behov av näringsämnen för reproduktion, tillväxt och för ett långt och hälsosamt och aktivt liv.

Fodret måste också vara välbalanserat så att näringsrelaterade sjukdomssituationer undviks. Dessa kan orsakas av antingen brist på eller ett överskott av ett specifikt näringsämne i fodret.

Vår specifika kunskap om dina husdjurs behov av livsviktiga näringsämnen bygger dels på vår erfarenhet från vetenskapliga experiment med mink och räv, dels från ett antal forskningsrapporter om hundar och katter samt rekommendationer från FEDIAF.

Effekt av processbehandling

Foder till sällskapsdjur förekommer i många olika former och den behandling som foder eller råvarorna utsätts för, påverkar näringsämnena i det färdiga fodret. En värmebehandling kan både öka tillgången på näringsämnen, och resultera i att proteinerna blir mindre tillgängliga för djuret.

 

När det gäller detta ämne har vi mycket kunskap och erfarenhet från forskning med värmebehandlade foderingredienser avsedda för utfodring av minkar.